subota, 14. studenoga 2009.

Što je digitalna zemaljska televizija? Kako je instalirati?

Potrebno je provjeriti sa kojeg odašiljača se emitiraju digitalni programi u vašem kraju.

Digitalna zemaljska televizija emitira se sa odašiljača na zemlji te se digitalni signal može uhvatiti sa postojećom antenskom opremom.
Neki LCD-i imaju ugrađen digitalni prijemnik signala u sebi.
Digitalni prijemnik može se kupiti posebno u trgovinama tehničke robe pod nazivom "DVB-T resiver"
Sama instalacija digitalnog prijemnika jednostavna je. Antenski kabel iz televizora potrebno je uključiti u DVB-T resiver a iz resicera spojiti Scart kablom televizor.
Ukoliko je postojeći antenski sustav bio u funkciji nikakve prepravke na anteni nije potrebno raditi. Prebacite tv na program AV Pokrenite pretraživanje kanala i spremite nađene kanale.

Kod digitalne slike ili ima slike ili nema, ne može biti loš prijem programa. Slika je ili savršena ili nikakva.

U slučaju ako nema slike potrebno je provjeriti instalaciju antenskog sustava:
-pripaziti da je kabel u jednom komadu ili pravilno spojen.
-pregledati ispravnost konektora na završetku kabela.
-usmjeriti antenu prema odašiljaču sa kojeg se emitiraju digitalni programi.

subota, 26. srpnja 2008.

Postavljanje satelitske antene

U ovom poglavlju biti će opisano kako samostalno postaviti satelitsku antenu sa jednim LNB-om i usmjeriti na satelit Hotbird.

Dakle treba odrediti gdje ćete postaviti tanjur. Kompasom odredite južnu stranu i locirajte mjesto
za postavljanje nosača, satelitski tanjur mora imati čisti pogled ka nebu što znači da ne smije biti zaklonjen od nekog predmeta (drvo, visoka zgrada, nadstrešnica...) visina za tanjur nije bitna. Tanjur se obično postavlja tamo gdje ne smeta, iznad visine čovjeka.
Kada ste odredili mjesto učvrstite L nosač, za zid preporučljivo je staviti tiple Fi - 12, i vijke 8x60-70. Nosač mora biti dobro učvršćen iz razloga što satelitski tanjur stvara velik otpor na nosač kada piri vjetar.

Sastavite satelitski tanjur po uputstvima koje ste dobili. LNB okrenite kao na slici glava Lnb-a prema tanjuru i izvucite ga unazad što dalje je moguće od tanjura. Prije nego ste stegnuli LNB potražite stupnjevanje LNB-a koje trebate poravnati sa nultim stupnjem vertikalno sa sredinom tanjura. U većini slučajeva je to da je izlaz za koaksijalni kabel okrenut prema dolje. (slika). Postavite tanjur na nosač.Satelitski resiver spojite SCART ili Činč kablom sa Tv-om. Upalite AV(audio-video) program na Tv-u i upalite Satelitski resiver. Od resivera do resivera se razlikuje meni, ali u principu sve je isto potražite na sat. daljinskom tipku "menu" i opciju instalacija, (poneki resiveri traže lozinku za ulaz u meni instalacije. Pogledajte u priručniku lozinku, najčešća lozinka je 0000). Izbor postavljanje antene, satelit odaberite hotbird. sljedeče nađite opciju automatsko pretraživanje i pripazite da je zadano pretraživanje na satelit Hotbird. Na ekranu televizora trebalo bi se pojaviti snaga i kvaliteta koja je na nula % jer još niste upucali tanjur.

Provlačenje coax kabela od resivera do tanjura ostavljam vam mašti na volju. Kada ste provukli kabel spojite na krajeve F-konektora. Jako bitno je da se ne dodiruje oplet sa sredinom. Na poleđini resivera locirajte gdje piše "LNB in" i tamo spojite kabel, dovoljno je zategnuti rukom. Vani na anteni spojite kabel sa LNB-om.

Uštimavanje antene bez instrumenta možda zvuči teško ali nije. Potrebne su dvije osobe jedna kod televizora i jedna kod sat. antene. Osoba kod Tv-a treba pratiti skale kvalitete i snage u postotcima i govoriti osobi kod antene koja pomiče antenu. Bitna je skala kvalitete da bude minimalno na 50-60%. Pritegnite vijke antene na nosač toliko da se može okretati, a kada ju pustite da se ne pomjeri. Zapamtite da pomicanje antene za 1 cm na visini gdje leti satelit to može biti 1 km.

Horizontalni kut postavite odprilike da je LNB nekoliko centimetara višlje od sredine tanjura.
Odaberite stranu od ljevo na desno ili s desna na ljevo i pomjerajte tanjur svakih 3 sekunde za 0,5 cm. dok se na televizoru ne pojavi na skali kvaliteta. Na skali Snaga će se pojaviti određen postotak to znači da ste blizu usmjeravanja traženog satelita, ali potrebna je i kvaliteta kako je već navedeno.

Kada ste uštimali satelitski tanjur, dotegnite vijke toliko da izdrži nalet vjetra. Još ostaje da pritisnete tipku u izborniku pretraga kanala. Sada će resiver skenirati programe kojih bi trebalo biti oko 1300(broj programa se mjenja iz dana u dan). Spremite pretražene kanale.